free responsive site templates


Zenekincs

Miben több a Zenekincs módszer más zenei nevelési módszereknél?

A Zenekincs nem pusztán zenei nevelési módszer. Felsorakoztatja a személyiségfejlesztés szinte teljes eszköztárát. Vegyük sorra ezeket.

A zene szerepe a gyermek fejlődésében.


A mozgás, ritmus és hangzás a pszichikum szerveződésének alapja. (Bagdy Emőke) Minél több ilyen inger éri a csecsemőt, annál több idegrost kötődés alakul ki, ami a későbbi gondolkodási- és beszédkészséget meghatározza.
Ezért tartjuk fontosnak a gyermek zenével való találkozását minél korábbi életkorban. Ezt sem lehet elég korán kezdeni. Számos hazai és nemzetközi kutatás igazolja, s mára elfogadott tény, hogy a magzat már az anya pocakjában képes észlelni a zenei hangokat. Nem pusztán észlelésről van szó, hiszen a gyermek a magzati korban „hallott” hangot, zenét születése után felismeri.
„A hámszövet (bőr) már akkor is képes rezgéseket észlelni és azokat sejtmemóriában rögzíteni, amikor még nincs fülünk.” (Raffai Jenő)
/Raffai Jenő: Megfogantam, tehát vagyok - párbeszéd a babával az anyaméhben/

Ha már születés előtt nagy hangsúlyt fektetünk a zenehallgatásra, miért ne lenne legalább olyan fontos az a gyermekkor további éveiben?
A zenének és a többi művészetnek nagyon fontos személyiségépítő, képességfejlesztő hatásai vannak. Az ember nemcsak anyag, hanem szellem, sőt lélek. Már az ókori görögök tudták, hogy „Ép testben ép lélek”. Vagyis a szellem pallérozása mellett legalább olyan jelentőséggel bír a lélek építése. Ebben hívhatók segítségül a művészetek. 

Az ember gondolkodó és alkotó lény. Már zsenge korban észrevehető az alkotás öröme, mikor a gyermek valamit épít, rajzol, ragaszt vagyis „kreál”=létre hoz. Az alkotás ugyanakkor egyfajta megelégedettséget okoz, ami a személyiség pozitív önértékelését segíti elő. 

A gyermek az őt körülvevő mikrokörnyezetből kikerülve szembetalálja magát számos megpróbáltatással. Társas kapcsolatokat kell kialakítania, meg kell osztoznia játékán, be kell tartani bizonyos szabályokat, normákat, új elvárásoknak kell megfelelnie. Ahhoz, hogy a kisgyermek kellő biztonsággal igazodjon el a világba kilépve, az óvodába, iskolába bekerülve, hogy gördülékenyen oldja meg az elé kerülő feladatokat, nagy segítségére lehet az ilyen tevékenykedések biztosítása. Nekünk, felnőttnek is milyen fontos a pozitív visszacsatolás. Hát még a gyermeknek, akinek énképe törékeny, még csak kialakulófélben van. 
Ezért hivatásunknak tekintjük olyan „örömfoglalkozások” lehetőségének biztosítását, ahol szülő és gyermek egyaránt testileg-lelkileg feltöltődve, megújulva térhet vissza mindennapjaiba. Ehhez hívjuk segítségül a zenét.

 A Zenekincs foglalkozások magját a kodályi elvek alapján a népdalok, népi mondókák képezik. Minden dalhoz egyéni mozgássor társul, ami nemcsak tanulást segíti, de a gyermek mozgásigényét is siet kielégíteni. Amelyik dalhoz nem kapcsolódik a hagyományos játékmódban mozgás, ahhoz kitalált mozgássorok társulnak. Ez nemcsak kettős örömöt szerez, hanem segíti a dal és szöveg pontos megtanulását. 

A mondókák tanulása a magyar nyelv zeneiségét kihasználva ritmus- illetve egyenletes lüktetésű kísérettel történik, így az anyanyelv elsajátításának megkönnyítése és az emberi lét egyik fontos kísérő eleme: a ritmus megéreztetése történik. (lásd: Bioritmus, életritmus, napi ritmus).
Az egyenletes lüktetés begyakorlása által fejlődik a ritmusérzék, mely a későbbi zenetanulás alapja. A gyerekeknek élményt nyújt a különféle ritmushangszerekkel való megismerkedés. Melyik csecsemő ne rázná szívesen a kezébe adott csörgőt vagy más tárgyat? A foglalkozásokon minden gyermek (ritmus)hangszert kap a kezébe, aminek élmény voltát bizonyára nem szükséges hangsúlyozni. 

A komplex művészeti nevelés a zene, a tánc és a képzőművészet hármas egységében valósul meg. A gyermek már korán találkozik a zenei élménnyel. Kodály Zoltán zenepedagógus javaslatára csak művészetileg értékes zenei szemelvényeket hallgattatunk meg a kicsikkel, hiszen meghatározó, milyen zenékkel találkozik ebben a fogékony időszakban. 
A zene befogadására neveljük a hallgatót. Nem passzív, hanem kitörni és megmutatkozni akaró alkotó találkozás ez a zenével.

A foglalkozásokon a gyermek és a szülő egyaránt töltődik szellemi és lelki javakkal. Hazatérve pedig gyakran a gyermek kéri, hogy játsszák, énekeljék el az „órán” tanultakat. Hisszük, hogy ekkor célba ér küldetésünk: eljuttatni a magyar zenét a magyar családokba. Újra, örömmel dalra fakadni, hogy Kodály országában végre megvalósulhasson: „Legyen a zene mindenkié!” (Kodály Z.)

A Zenekincs módszertani kiadványa, a Kerekecske Gombocska I-II mondóka –és játékgyűjtemény CD-melléklettel rendelkezik. 2009-ben a Magyar Termék Nagydíj pályázaton dicséretben részesült! 


Kiskokas Alapítvány

Rólunk
Hírek
Zenekincs
Mesekincs
Kiadványok
Kapcsolat

Kapcsolat

Kiskokas Zene Mozgás Kreativitás Közhasznú Alapítvány
1147 Budapest, Cinka Panna u. 8.
Email: info@kiskokas.hu     
Facebook: www.facebook.com/kiskokas/